دوشنبه, 5 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هرهفته_الف_ب_ایران
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان

مقایسه بارندگی تجمعی بیست و هشتم مردادماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت


 

ردیف

عنوان

بارندگی 24 ساعته
(میلیمتر)

تجمعی امسال
(میلیمتر)

تجمعی سال گذشته
(میلیمتر)

میانگین دراز مدت
(میلیمتر)

افزایش/کاهش
مقدار
نسبت به سال گذشته
(میلیمتر)

افزایش/کاهش
مقدار
نسبت به دراز مدت
(میلیمتر)

افزایش/کاهش
درصد
نسبت به سال گذشته

افزایش/کاهش
درصد
نسبت به دراز مدت

بارندگی در شب گذشته
(میلیمتر)

1

آشخانه

0

400.4

340.5

310.2

59.9

90.2

17.6

29.1

0

2

اسفراین

0

274.6

314.9

237.5

-40.3

37.1

-12.8

15.6

0

3

بجنورد

0

292.1

403.8

214.4

-111.7

77.7

-27.7

36.2

0

4

جاجرم

0

249.5

232

140.6

17.5

108.9

7.5

77.5

0

5

دربند

0

301.9

334.3

201.9

-32.4

100

-9.7

49.5

0

6

شیروان

0

254.8

353.6

251.5

-98.8

3.3

-27.9

1.3

0

7

فاروج

0

306.8

374.2

263.3

-67.4

43.5

-18

16.5

0

متوسط ایستگاه ها

0.0

297.2

336.2

231.3

-39.0

65.8

-11.6

28.4

0.0

 بازدید:16389
آخرین به روزرسانی: 1399/05/28