دوشنبه, 5 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هرهفته_الف_ب_ایران
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان

 
 
 

شرح وظایف :

 • هماهنگی و ارتباط با شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات، برنامه های کلی، قوانین ومقررات، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه در زمینه فعالیتهای حوزه برنامه ریزی و بهبود مدیریت.
 • برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در استقرار و توسعه نرم افزارهای کاربردی واحدها و سیستمهای اطلاعات مدیریت به منظور پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت عالی و مدیریت میانی، تهیه و تدوین گزارشات مدیریتی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح درون سازمانی و برون سازمانی.
 • برنامه‌ریزی، نظارت وهماهنگی در خرید خدمات از بخش غیر دولتی و استفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح در طرحهای مطالعاتی و اجرائی در زمینه طرحهای منابع انسانی ،تشکیلات و روشها، مطالعات اقتصادی طرحهای درحال بهره برداری، سیستمهای آمار وانفورماتیک، نرم افزار، سخت افزار، شبکه و پشتیبانی امور مربوطه، سیستم های مدیریت کیفیت و بهبود مدیریت وایفای نقش کارفرمائی در امور فوق.
 • نظارت بر تدوین و به روز نگه داشتن شرح وظایف و اختیارات، ساختار وتشکیلات تفصیلی و انجام تعدیل و اصلاحات ساختاری بر اساس سیاستها، برنامه هاو دستورالعمل های موضوعه و اختیارات اساسنامه ای.
 • هماهنگی و نظارت در تدوین واجرای طرحهای منابع انسانی در زمینه  نیازسنجی، جذب و استخدام  آموزش و بهسازی منابع انسانی، ارزشیابی عملکرد کارکنان درجهت بهبود شاخص های نیروی انسانی.
 • نظارت بر فعالیتهای تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها و تدوین فرایند های گردش عملیات به منظور حذف فعالیتهای موازی وزائد ، ساده سازی و بهبود بهره وری در انجام فعالیتها .
 • برنامه ریزی دراستقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت به منظور بهبود بهره وری درانجام فعالیتهای
   طرح و جاری.
 • نظارت بر تدوین برنامه های عملیاتی حوزه مربوطه در بخش های برنامه ریزی ، تشکیلات و منابع انسانی  و بهبود مدیریت وتدوین اهداف وسیاستهای قابل دسترسی در بخشهای فوق .
 • برنامه ریزی وهماهنگی ونظارت در تعیین میزان تقاضا و تخصیص آب در بخشهای صنعت، شرب وکشاورزی با توجه به محدودیتها و منابع موجود .
 • برنامه ریزی وهماهنگی در تهیه وتنظیم، تخصیص و ارزیابی بودجه شرکت و تهیه و تنظیم گزارشات بودجه‌ای.
 • برنامه ریزی و نظارت در تکمیل و به هنگام نمودن قیمت تمام شده، تعرفه ها و ارزش های اقتصادی و شاخص های ارزیابی در بخش آب .
 • برنامه ریزی و نظارت برتعیین قیمت تمام شده آب در طرحهای عمرانی و انجام تحلیل ها و برآوردهای اقتصادی لازم با هماهنگی حوزه های مربوطه به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری‌های انجام شده و تهیه گزارشات لازم.
 • برنامه ریزی ونظارت بر برنامه عملیاتی واحدهای سازمانی وارزیابی برنامه ها در فعالیتهای طرح وجاری وارزیابی پیشرفت برنامه ها باهماهنگی حوزه های سازمانی .
 • برنامه ریزی و نظارت بر انجام مطالعات و بررسیهای منابع آب و خاک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور پشتیبانی سطوح مختلف برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و ایجاد و استقرار پایگاه داده‌ای جامع منابع آب در محیط GIS.
 • تهیه و نظارت بر گزارشات ارائه شده به مجامع طرح و جاری و پاسخ به ایرادات حسابرسان.
 • انجام سایر وظایف محوله.
 بازدید:7434
آخرین به روزرسانی: 1399/06/20