یکشنبه, 15 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هرهفته_الف_ب_ایران
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان

مقایسه بارندگی تجمعی ششم خرداد ماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت


 

ردیف

عنوان

بارندگی 24 ساعته

تجمعی امسال

تجمعی سال گذشته

میانگین دراز مدت

افزایش/کاهش

افزایش/کاهش

افزایش/کاهش

افزایش/کاهش

بارندگی در شب گذشته

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

مقدار

درصد

درصد

(میلیمتر)

       

نسبت به سال گذشته

نسبت به دراز مدت

نسبت به سال گذشته

نسبت به دراز مدت

 
       

(میلیمتر)

(میلیمتر)

     

1

آشخانه

0

386.8

324.8

287.4

62

99.4

19.1

34.6

0

2

اسفراین

0

271.2

309

226

-37.8

45.2

-12.2

20

0

3

بجنورد

0

277.4

386.7

195.2

-109.3

82.2

-28.3

42.1

0

4

جاجرم

0

248.5

232

129.9

16.5

118.6

7.1

91.3

0

5

سنخواست

0

292.8

333.3

214.9

-40.5

77.9

-12.2

36.2

0

6

شیروان

0

250.1

344.2

251

-94.1

-0.9

-27.3

-0.4

0

7

فاروج

0

301.8

345.1

248

-43.3

53.8

-12.5

21.7

0

8

نوشیروان

0

358

490

279.5

-132

78.5

-26.9

28.1

0

متوسط ایستگاه ها

0

298.3

345.6

229.0

-47.3

69.3

-13.7

30.3

0.0

 بازدید:15653
آخرین به روزرسانی: 1399/03/07